Հայտարարություններ

2015-2016 ուստարվա համար կատարում է հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Քոլեջ կարող են ընդունվել միջնակարգ ընդհանուր (12-ամյա) կրթությամբ դպրոցների, ինչպես նաև արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները:

Ուսուցման ձևը՝ հեռակա հետևյալ մասնագիտությունների գծով (յուրաքանչյուր մասնագիտությամբ 25 տեղ). 4-62.01.01 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում: 4-62.01.03 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր:

Մրցույթն անց է կացվում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի համաձայն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գործերը ընդունվում են մինչև 2015 թ.-ի նոյեմբերի 25-ը:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դիմում (լրացվում է տեղում)
2. Կրթության մասին վկայական
3. 4 լուսանկար (3x4 չափսի)
4. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչվելու մասին
5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
6. 1000 դրամ գումար:

Մամիկոնյանց 52 (նախկին Ֆուրմանով) Հեռ. 23-14-39, 23-62-52, 23-58-20

      Մայիսի 12-ից 16-ը Երեւանի պետական ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի ուսանողները այցելեցին Դոնի Ռոստովի կապի և ինֆորմատիկայի քոլեջ
      Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջը, Softline international-ը եւ ԿՏԱ կենտրոնը հուշագիր են կնքել:
Վերև
  • Հետևեք մեզ սոց. ցանցերում